דמותו המופלאה של הרמב"ם

הרמב"ם כתב את ספר משנה תורה בלשון הקודש לדורות, כדי שילמדו בו גדולים וקטנים, כי היא כוללת את כל התורה כולה.