אברהם פריד שר "הקהל את העם"

אברהם פריד שר "הקהל את העם האנשים והנשים והטף... למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים ל"א).

אברהם פריד שר "הקהל את העם" וידאו