ח"כ מיקי זוהר: נולדתי בזכות הרבי מחב"ד

ח''כ מיקי זוהר נואם בהתוועדות חסידית של ג' תמוז - חג הגאולה, ובנאומו מציין: נולדתי בזכות הרבי מחב''ד.