ילד שלא דיבר החל לדבר – מופת של הרבי

בתור לרבי הגיע אדם שבנו לא יכול לדבר. הרבי שאל: האם הילד אמר מודה אני" היום? הסבירו לילד שעליו לומר "מודה אני". הילד אמר "מודה אני" וכך התחיל לדבר.

ילד שלא דיבר החל לדבר – מופת של הרבי וידאו