מצוות התפילה על פי באתי לגני

הרב זמרוני מבאר את מצוות התפילה על פי מאמר באתי לגני חלק ב' עמ' קד אות ג.