יש ערבים שמתחילים להתפכח

טרוריסט לשעבר מדבר על הקונפליקט הישראלי פלסטיני. רואים שיש ערבים שמתחילים להתפכח ולראות את האמת ובקרוב ממש ישמרו כל הגויים שבע מצוות בני נח ותבוא הגאולה.