מסר לערביי ישראל מחבר הכנסת ינון מגל

מסר בערבית לערביי ישראל מחבר הכנסת ינון מגל, ובהקשר לדבריו נעיר שהוראת הרבי מה"מ שאין למסור שום שעל מארץ ישראל, והכל צריך להיות בשליטתנו המוחלטת, ומכיון שאנו נגאלים בית המקדש ירד שלם מהשמים וממילא לא יהיה שם שום דבר נוסף.

מסר לערביי ישראל מחבר הכנסת ינון מגל וידאו