ערבי שרוצה בשלום אמיתי

פה ושם מתגלים גם ערבים דורשי שלום אמיתיים חסידי אומות העולם שמכירים בערכו וחשיבותו של עם ישראל לעולם כולו.

ערבי שרוצה בשלום אמיתי וידאו