ניגון ראשית פרק מא בתניא

אלאור ולנר שר בניגון חסידי את תחילת פרק מא בתניא העוסק ביראת ה' שהיא ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. קטע שיש לומר לפני התפילה וללמוד אותו בעל פה.

ניגון ראשית פרק מא בתניא וידאו