ארבע בבות בחתונה הגדולה בחצר מחנובקא בעלז.

הניגון של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך "ארבע בבות" התקבל בקהילות ישראל, וכאן בחתונה הגדולה בחצר מחנובקא בעלז שרים ומנגנים אותו.

ארבע בבות בחתונה הגדולה בחצר מחנובקא בעלז. וידאו