חייב אדם לבסומי

בחג הפורים חייב כל אדם לבסומי עד דלא ידע... לא רק בין ארור המן לברוך מרדכי, אלא... עד שלא ידע כמה יין הוא שתה... ח.... ח... ח... לפניכם טראנס מתאים לחג הפורים!