ביצוע מיוחד של הניגון: "השבעתי" בסיום הש"ס

ביצוע מיוחד של הניגון: "השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו? שחולת אהבה אני" בסיום הש"ס.