הקהל את העם בחודש אדר

בשנה שאחרי שנת שמיטה כמו השנה - שנת ה'תשע"ו - אפשר להקהיל את העם ולקיים מעין מצות הקהל בחודש אדר ובמיוחד בחג הפורים.

הקהל את העם בחודש אדר וידאו