שמחה פרידמן בניגוני חב"ד

שמחה פרידמן במחרוזת ניגוני חב"ד עם השירים: הוא אלוקינו, הושיעה את עמך, עוצו עיצה ותופר.