יהורם גאון – בגלל הכיבוש?

יהורם גאון משיב לכל הטוענים את טענות השוא, שכאילו כל מעשי הרצח של הערבים הם בגלל הכיבוש, ומוכיח שמעשי האיבה היו עוד הרבה לפני מלחמת ששת הימים.