המועמד לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי במוזיאון גוש קטיף

המועמד לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ביקר במוזיאון גוש קטיף, והביע דעתו שיהודים יכולים להתיישב בכל מקום בארץ ישראל.