שיחת הרבי על פרשת ויצא

בשיחת הרבי לפרשת ויצא מסביר הרבי, שכאשר יצא יעקב מבאר שבע לחרן, לחרון אף של עולם, ניתנו לו כוחות מיוחדים להפוך את העולם לעולם טוב יותר.

שיחת הרבי על פרשת ויצא וידאו