הרבי על טהרת המשפחה

הרבי מעורר אותנו לייסד שיעורים על טהרת המשפחה, ומציין שקיומה משפיע על בני הזוג ועל בניהם ועל בני בניהם עד סוף כל הדורות. בזה תלויים חיי הנצח של עם ישראל. ומכיון שזה נושא חשוב כל כך בקיום הבית היהודי צריך להרעיש את העולם על זה.