תשרי עם משיח – אלפים קופצים בגשם

חסידים נוסעים בחודש תשרי לבית חיינו 770 - מקדש מעט, בית רבינו שבבבל. שם הם רוקדים ושמחים כמו בשמחת בית השואבה שבבית המקדש מעין והכנה לשמחה שתהיה בגאולה האמיתית והשלימה בבית המקדש השלישי בקרוב ממש.