פתח דבר ל"תניא לעם"

הקראת כתבה
יום שני כ״ו תשרי ה׳תשע״ה
אפתח בהתנצלות כי הספר המונח בפניכם למרות שמלכתחילה היה צריך להיכתב אך ורק לשם המטרה של שמו "תניא לעם", דהיינו שהיה צורך לכותבו בדרך של הנחת התניא שתהיה נגישה לכל. אלא שספר זה נוצר בעקבות מעשה שהיה שיסופר להלן והסיבות שהביאו להעלותו על הדפוס ורק לבסוף נעשה ניסיון להופכו למה שהוא מיועד.
מאת הרב שלמה יצחק במהרי"ל פראנק
שני ריבועים צהובים

 

לפני למעלה משלושים שנה זיכני הקדוש ברוך הוא להתקרב למאור הגדול שבתורה, זו תורת החסידות, וראש המגדל אור הוא הספר הקדוש והנפלא ספר תניא קדישא.

שמעתי שיעורים ממלמדים שונים, שלימדוני את הספר, וכן למדתי במסגרת תקנת לימוד יומי שעורר כבוד קדושת הרבי מלך המשיח שליט"א: ללמוד שיעור קבוע בספרי חומש תהילים ותניא הנקרא בראשי תיבות "חת"ת" דהיינו שיעור קבוע בחומש פרשת השבוע עם פירוש רש"י, שיעור תהילים כפי שהוא מחולק לימי החודש [כך שבכל חודש מסיימים את כל הספר], ושיעור לימוד בספר התניא כפי שהוא מחולק לימי השנה [כך שבמשך השנה מסיימים את כל הספר]. וזאת ועוד להנהגה ישרה ששמעתי מחסידים הלומדים פרק תניא בכל יום לפני תפילת שחרית כך שמסיימים את התניא כשלוש פעמים בשנה משום שבכל ספר התניא ישנם מאה ועשרים פרקים. ותודה לא-ל במסגרת עבודתי בקודש בעירנו עכו וסביבתה זכיתי ללמד את הספר לפני תלמידים רבים, בקבוצות קטנות ובמסגרות שונות, כך שבהחלט אפשר לומר עם כל הצניעות והענווה שעברתי ברוך השם על ספר התניא כולו באופן של שונה פרקו מאה פעמים ויותר.

ממה שזכיתי לשמוע על מחבר הספר ואישיותו הרמה והנשגבה, ממה שזכיתי לראות בספר עצמו ולהכיר את האור הגדול הגנוז בספר זה, כל לימוד בספר קדוש זה מביא אתו חוויה רוחנית אלוקית נפלאה שלא תסולא בפז.

הרבי המחבר, המכונה בפי כל "רבנו הזקן" או "בעל התניא", כותב בהקדמת הספר: "על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות… כי בהן ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם וכו". כלומר זה הספר משמש כפתרון לכל הבעיות הנפשיות בעבודת השם וזו התשובה לכל השאלות המתעוררות בעבודת השם. ולמרות שבשכלי הקטן נשמע הדבר בתחילת הלימוד כדבר יומרני משהו, שספר אחד קטן ישמש כפתרון ל"כל" הבעיות הנפשיות ומחלות הדור. אך היום לאחר כל כך הרבה שנים של לימוד בספר, מתחיל אני להבין את ענוותנותו של רבנו הזקן, שאין כאן גוזמא חס ושלום ובוודאי לא יומרה מיותרת אלא דברי אמת. ועוד נכתב הדבר מתוך ענווה יתירה.

לאחר תקנת לימוד נוספת שתיקן הרבי שליט"א מלך המשיח והיא לימוד שלושה פרקים מתוך ספר היד החזקה לרמב"ם. מצאתי קווי דמיון רבים בין הרבי הזקן בעל ה"תניא" והמופת של הדורות רבי משה בן מימון (הרמב"ם). שניהם היו אנשי הלכה פסוקה מצד אחד, ומצד שני מורי נבוכים המורים דעת ויראת השם טהורה ואמיתית. ומשני המחברים הנפלאים הללו ניתן ללמוד על עומק אהבת ישראל אשר בלבבם הטהור. על כן עלה בדעתי הצורך לזכות במעמד של כבוד את התניא קדישא כמו הרמב"ם שספרו זכה לרדת אל העם ולהיות נגיש לכל צמא לדבר השם בסדרת ספרי היד החזקה הנקרא "רמב"ם לעם". כך גם את התניא להפוך ל"תניא לעם". וכמעשה הרמב"ם כן מעשה התניא קדישא, אלא שהיה צורך לערוך את ביאורי התניא מפני אופיים השונה של הספרים. ולכן בחרתי לקרוא לספר בשם "תניא לעם" על דרך ה"רמב"ם לעם".

אמנם כבר נכתבו ספרים רבים לפירוש התניא החל מדורות הקודמים ועד ימינו אלה שברוך השם ישנו יבול נפלא של ספרים, כמו שיעורים בספר התניא של הרב יוסף ויינברג שליט"א [והיה למראה עייני כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואף הרבה הערות זיכנו מהרבי שליט"א בספר זה] וכן "משכיל לאיתן" מהרב יקותיאל גרין שליט"א, "פניני התניא" לרב יצחק גינזבורג שליט"א, "תניא מבואר" מהרב אברהם אלאשוילי שליט"א ועוד. הקדוש ברוך הוא יברכם בכל הברכות הכתובות בתורת משה עד לברכה העיקרית שיזכו להפיץ מעיינות החסידות ונזכה בזכותם לגאולה השלימה תכף ומיד ממש, אך כולם השאירו לי מקום להתגדר בו, ואף נעזרתי בהם רבות, כדי לסדר את התניא במתכונת הנוכחית של "תניא לעם" כשמו כן הוא, שיהיה קרוב לכל אשר יקראהו באמת, ואין אמת אלא תורה.

וכאן אפתח בהתנצלות כי הספר המונח בפניכם למרות שמלכתחילה היה צריך להיכתב אך ורק לשם המטרה של שמו "תניא לעם", דהיינו שהיה צורך לכותבו בדרך של הנחת התניא שתהיה נגישה לכל. אלא שספר זה נוצר בעקבות מעשה שהיה שיסופר להלן והסיבות שהביאו להעלותו על הדפוס ורק לבסוף נעשה ניסיון להופכו למה שהוא מיועד.

ומעשה שהיה כך היה:

במסגרת עבודתי בעיר עכו, הוזמנתי להעביר שיעורי תניא בבסיס צבאי "גרזים" הנמצא בסמיכות לעירנו ושייך לחייל מודיעין. החיילים המשרתים בבסיס זה עוסקים במלאכת קודש נאמנה מתאים לתפקידם השייך לחיל "מודיעין". עבודה זו מצריכה שעות רבות של עבודה מאומצת. אם כי ברוב המקרים עבודה משעממת משהו ושגרתית.

כדי להתגבר על השגרה והשעמום ממלאים לחיילים אלו את שעות הפנאי שלהם בפעולות מגוונות מאד. ובזכות חייל חסיד חב"ד בשם גיא בורשטיין שיחי' הצטרפה לפעילות של הבסיס גם שיעור תניא.

לאחר מסע ארוך וקבלת אישורי כניסה התאפשר סוף סוף השיעור, מידי שבוע בבית הכנסת של הבסיס.

לפני שבקרתי בבסיס בפעם הראשונה כדי ללמד תניא, עלה בדעתי, שאין לי צורך להשקיע בשיעור זה יותר מידי, כי מדובר בתלמידים צעירים בגיל העשרים לחייהם. ואני כבר מנוסה משנים רבות בלימוד והוראת התניא. אלא שהפתעה רבה ציפת לי בהמשך. מסתבר שמדובר בנוער חכם מאד בעלי אינטליגנציה גבוהה. והשיעור הפך לחוויה המצריכה השקעה רבה.

מפני מחסור בספרים צילמתי את הדף מספר התניא המיועד לשיעור. אלא שמהר מאד הסתבר שצריך לפתוח את הראשי תיבות ולתרגם את המילים מארמית ללשון הקודש, וכך מצאתי את עצמי נאלץ להקליד מידי שבוע את החומר הנלמד. כלומר לכתוב את הטקסט של התניא כשהראשי תיבות פתוחים ואף לתרגם מילים מארמית ללשון הקודש. ובעצם כתבתי את כל ספר התניא בהקלדה על המחשב.

לאחר ההקלדה של הטקסט מספר התניא באו גם מראי מקומות והערות שוליים. והיה צורך לכתוב ביאור קצר על כל נושא הנלמד ומשם היה צורך ללקט בקצרה את המסוכם כבר בספרים רבים המבארים את התניא שהוזכרו לעיל. ולהוסיף מהרשום אצלי ממה שלמדתי ממלמדים שונים. וכך נוצר הגרעין לספר זה.

לכן בהזדמנות זאת יש להודות למחברי הספרים השונים שעזרו לי מאד בעריכת השיעורים.    

כך שלמעשה אם נסכם כל הנכתב היה מלכתחילה מערך לשיעור, שיימסר לפני החיילים. ומשום כך נוסף לכל פרק גם סיפור חסידי מתאים, כדי שבסיום כל פרק נוכל להתוועד מעט עם החיילים, על מנת להעריך נכון מה הונח אצלם ומה הובן להם בשיעור הנלמד.

אף המבוא לספר התניא, וההוספות השונות והם הפרקים המסבירים את גדולתו ומעלתו הרמה ונישאה של המחבר רבנו הזקן. תולדות חייו ומנהגי החסידים, באו בעקבות התעניינותם של החיילים שהתעקשו לדעת חקרו ושאלו כל דבר. והיה צורך להסביר דבר דבר על אופניו. כך נוספו להם סיכומים נוספים והוספות חשובות המבארות את כל מה שמסביב לספר עצמו. נוסף על הביאורים ל"תניא".

לאחר שכבר החומר היה מונח ברובו ומוקלד על המחשב. עברתי ללימוד התניא במתכונת הנוכחית. ובהזדמנות הראשונה לאחר מכן כשלימדתי תניא בבית הכנסת והבית מדרש שלי בעכו "תפארת צבי" כבר לימדתי מתוך החומר של החיילים. וכל מי שראה את החומר דרש הפציר וביקש ממני להעלות את החומר עלי ספר, על מנת לזכות בו את הרבים. ואכן הרי שלכם מונח לפניכם.

וזאת להודיע כי מקובל בדרך כלל שמחברי ספרים מעטרים את ספריהם בהסכמות מרבנים חשובים וגאונים שעוברים על הספר ומעטרים אותו בהסכמותיהם לתוכן הספר ולמחבר עצמו ומאחר ואין נראה בעיני דבר זה כי לא חידשתי שום דבר ורק נסמכתי ונעזרתי במלמדיי שלמדוני את דבר השם ואין כל סיבה להתעטף בכתר שאינו מגיע לי. לכן נמנעתי מהסכמות אלא שפטור בלא כלום אי אפשר ובפרט שאסור להישען על בינתי הדלה על כן העברתי את החומר הנכתב כאן לעיונו של מורי ורבי הגאון המופלא הרב החסיד רבי יוסף יצחק וילשנסקי שליט"א ראש הישיבה המעטירה שבצפת עיה"ק תובב"א. שרוב תורתי והבנתי באה ממנו והשם ישלם לו פועלו הטוב להמשיך בהרבצת התורה והחסידות ביראת שמים טהורה לאורך ימים ושנים טובות.

ויהי רצון שמעשה זה יצטרף לכל המעשים הטובים הנעשים תחת כדור הארץ על ידי שליחיו וחסידיו הנאמנים של כבוד קדושת אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח שליט"א בהפצת המעיינות חוצה וזה יחיש וימהר ויזרז עוד יותר את ההתגלות האלוהית בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש.

ואלה יעמדו על הברכה:

חתני אהובי בלב ונפש הרב החסיד רבי שמואל יוסף לוזון שליט"א, שעבר על הספר, העיר והאיר לי בהערות חשבות מאד, ועזר לי רבות בתיקוני סופרים.

כל ידידי ורעי תלמידי המשתתפים בשיעורים הרבים, ש"עקשנותם" הנפלאה, להבין כל תג ופסיק בספר התניא, וששאלותיהם והערותיהם היו מחכימות בבחינת: "ומתלמידי יותר מכולם". ועל כולם הבחור הנפלא נדב דגרי שיחי' מעכו ת"ו, שהקליט במסירות רבה ובהתמדה עיקשת את כל השיעורים בספר התניא, שמסרתי בבית הכנסת ובית המדרש "תפארת צבי" עכו, ועזרו לי רבות להוסיף ולתקן ולשפר את הדברים.

ואחרונים חביבים משפחתי האהובה שאפשרה לי לעסוק באין מפריע, לכתוב ולערוך את הספר, מתוך מנוחת הנפש.

תפילתי היא שספר זה יהיה נדבך נוסף בהכנת העולם לגאולה השלימה ונזכה כבר להתגלותו המלאה לעיניי כל בשר של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שליט"א, שגואל את עם ישראל בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

 

שלמה יצחק במהרי"ל פראנק

 

עכו ח"י אלול ה'תש"ע

יום ההולדת של שני המאורות הגדולים רבי ישראל הבעל שם טוב בשנת נח"ת ואדוננו מורנו ורבנו נר ישראל מופת הדורות הרבי שניאור זלמן בעל התניא והשולחן ערוך בשנת קה"ת. שנת השישים לנשיאות כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.

 

פרסום תגובה חדשה

test email