חודש תמוז חודש טוב

הקראת כתבה
יום רביעי ל׳ סיון ה׳תשע״ה
"חודש" מלשון התחדשות! וכמו בכל חודש גם בחודש תמוז יש הארה והשפעה רוחנית מלמעלה הנותנת הזדמנות להתפתחות רוחנית חדשה.
מאת שולמית שמידע
הכוכב בעל שש הקצות

 

 

חודש מלשון התחדשות

"חודש" מלשון התחדשות! וכמו בכל חודש גם בחודש תמוז יש הארה והשפעה רוחנית מלמעלה הנותנת הזדמנות להתפתחות רוחנית חדשה. כמו ש"שנה" מלשון שינוי, היינו, התחדשות.

 

ואיזהו חכם הרואה את הנולד, שרואה איך המציאות נבראת ונולדת כל רגע מחדש, בעזרת המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית.

 

לאחר שקראנו בשבת מברכים, שהיא הכנה לראש חודש, את כל ספר תהילים, כדי לברך את החודש, ומכיון שראש חודש כולל את כל החודש, כמו שהראש כולל את כל הגוף, הרי ברור שראש חודש הוא זמן טוב להתחדשות, במיוחד שהוא עת רצון ומשפיע על כל החודש, בדומה לראש השנה המשפיע על כל השנה.  

 

איך להפוך רע לטוב?

אז אמנם בחודש תמוז אירעו דברים עצובים, אולם אם נתפוס את החודש מראשו ונכיר את שורשו הרוחני, נוכל להמתיק את הדינים בשרשם ולהפוך את החודש לחודש טוב ושמח.

 

צירוף שם הוי' של החודש תמוז ה-ו-ה-י על פי סופי האותיות בפסוק המנהיג את חודש תמוז: "וכל זה אינו שווה לי" (אסתר ה יג).

 

דברי המן הרשע הנזכרים, בהיותו דמות מקראית, מסמל כח בנפש שלנו. המן הרשע, שזכה להצלחה עצומה בחייו, היה בעל משפחה גדולה עשיר ומכובד מאד, אך לא הסתפק בכל זה, וראה רק את החיסרון שמרדכי היהודי אינו משתחוה לו, בדומה לאדם הראשון שלא הסתפק בכל עצי הגן שעמדו לרשותו בגן עדן ומכולם יכול לאכול, ורצה דוקא לאכול מעץ הדעת.

 

למזלנו, כנגד הכח השלילי של "המן", שיש בכל אחד מאתנו, עומדת בתוכנו בחינת "אסתר", שנשאה חן וחסד לפני כל רואיה.

 

מה היה מיוחד באסתר שכל רואיה מצאו בה רק "חן"?…

 

אסתר הקרינה יופי של נפש עם כוחות פנימיים נעלים, שאין בהם פגם. לכן גם היה לה הכח לתקן את המן. וכשהיא אומרת: "יבוא המלך והמן (ראשי תיבות שם הוי') אל המשתה אשר עשיתי לו". כבר בהזמנה זו היא מבטלת את החיסרון של המן, ונוטעת בו כוח נפשי לבוא אל המלך. בזה היא הופכת את הרע לטוב.

 

תפקידנו בעולם ובמיוחד בחודש תמוז

כבני אדם, בני אנוש בשר ודם, יש בנו חוסר יציבות. אנו יכולים לעלות מעלה מעלה ואף לרדת מטה מטה. יש בנו גדלות וקטנות.

 

כאשר אנו כועסים או מתגאים קרוב לודאי שנהיה בקטנות מוחין, ואז יש לנו סיכוי טוב לירידה במצב הרוח, לעצבות, לעצלות וכיו"ב. אולם כאשר נהיה בגדלות מוחין לא רק שלא יהיה מקום לכעס וגאוה, אלא בשמחה ובטוב לבב תתמלא בנו הדעת, ונהפוך חושך לאור, מר למתוק ורע לטוב.   

 

דוקא בחודש תמוז שאירעו בו דברים לא נעימים, אנו צריכים לאזור את כל כוחות הנפש ולצאת למאבק נגד הרע המר והחושך. עלינו לצאת לעולם ולהאירו במעשים טובים, מתוך ידיעה שאפילו מעט אור מסלק הרבה מן החושך. עלינו להרבות באהבת ישראל תוך סליחה ומחילה לכל מי שפגע בנו.

 

כאשר נתבונן באות של החודש היא האות ח', נמצא שאולי רומזת ל"חטא" ול"חושך". אולם עלינו לזכור שתמיד אפשר לחזור בתשובה, וכאמור תמיד אפשר להפוך את החושך לאור. תמיד אפשר לתקן. ועוד נשית אל לבנו, שיש מעלה ויתרון בהפיכת החושך לאור. לכן נשתדל להביא לידי גילוי את האור האלוקי שלית אתר פנוי מניה, מתוך הבנה שכל ההסתר וההעלם נוצר כדי שאני אתה והוא, כל אחד מאתנו, יהפוך את ה"עולם", מלשון העלם, לדירה לה' בתחתונים, שבו יתגלה ה' בכל עצמותו. ובמיוחד שאנו נמצאים כבר בימות המשיח, והנה הוא עומד אחר כותלנו, ומציץ עלינו כבר בגלוי.

 

אז הבה נתגבר על הרע והחושך וננצח אותם, נודה לה' על כל הטובות שעושה לנו ונשתף את כל האנשים בסביבתנו, משפחה, חברים, שכנים וכו' במעשים הטובים שלנו, ונעשה כולנו אגודה אחת לעשות רצון ה' באהבה ואחדות ובשמחה, ובזה נביא את הגואל.

 

חודש טוב ומבורך!

פרסום תגובה חדשה

test email