פרשת אמור – נושאי הפרשה

הקראת כתבה
יום שלישי ב׳ אייר ה׳תשע״ו
פרשת אמור עוסקת בשמירת קדושתם של כוהני ה', ובמיוחד של הכוהן הגדול. באיסור כהן בעל מום לשרת במקדש. אכילת תרומה – למי מותר ולמי אסור ועוד.
מעגל, צבעוני, מעגל, כחול, רקע

 

 

א. איסורים החלים על כהנים בכלל ועל הכהן הגדול בפרט (כ"א-כ"ב)

1) אסור לכהן להטמא למת, מלבד לקרובים מיוחדים,

ונשים שאסור לכהן לבוא איתן בברית הנישואין (כ"א, א'-ט').

2) קדושתו המיוחדת של הכהן הגדול ביחס לטומאת מת ולנישואין (שם, י'-ט"ו).

3) המומים הפוסלים את הכהנים מלשרת בקודש (שם, ט"ז-כ"ד).

4) הלכות הקשורות לכהנים שנטמאו (כ"ב, א'-ט').

5) למי מותר ולמי אסור לאכול מבשר הקדשים.

6) המומים בבהמות שפוסלות אותן לקרבן (שם, י"ז-כ"ה).

7) דינים נוספים על הקרבנות (שם, כ"ו־ל"ג).

 

ב. מועדים וחגים בימים מיוחדים בשנה (כ"ג, א'-מ"ד)

1) פתיחה ואזהרה על קדושת השבת (כ"ג, א'-ג').

2) הלכות חג הפסח – חג המצות (שם, ד'-ח').

3) מצות הקרבת העמר וזמנה (שם, ט'-י"ד).

4) ספירת העמר וחג השבועות – חג הקציר (שם, ט"ו־כ"ב).

5) יום זכרון תרועה – ראש השנה (שם, כ"ג־ב"ה).

6) יום הכפורים וקדושתו המיוחדת (שם, כ"ו־ל"ב).

7) דיני חג הסוכות – חג האסיף (שם, ל"ג-מ"ד).

 

ג. תוספות על קדושת השבת והמשכן (כ"ד, א'־כ"ג)

1) הלכות המנורה ולחם הפנים (כ"ד, א'-ט').

2) מעשה המגדף – החטא ועונשו (שם, י'-ט"ז).

3) הלכות על מכה אדם או בהמה (שם, י"ז-כ"ב).

4) ענשו של המגדף בסקילה (שם, כ"ג).

פרסום תגובה חדשה

test email