גיל עקיביוב בניגון יב-יג תמוז, מתוך הדיסק "ניגוני חב"ד עתיקים" בעיבוד מושקע שכמוהו לא הכרתם.

י"ב – י"ג תמוז הם ימי הגאולה של הרבי הריי"ץ ממאסרו על עבודתו בהרבצת התורה וחיזוק היהדות. וכנשיא דור נגאלו אתו כל מחבבי תורתנו הקדושה, וגם כל מי שבשם ישראל יכונה.