גיל עקיביוב בניגון יב-יג תמוז

גיל עקיביוב בניגון יב-יג תמוז, מתוך הדיסק "ניגוני חב"ד עתיקים" בעיבוד מושקע שכמוהו לא הכרתם.