ילדים חיילי צבאות ה' שרים בפעם הראשונה ששרו "ווי וואנט משיח נאו" לפני הרבי, ועוד שירים כמו "חיילי אדוננו".

הרבי מתייחס לכל אדם אף מי שאינו יהודי, אך יחס מיוחד יש לו לילדים.