ילד בן שלוש אומר את שנים עשר הפסוקים אותם אומרים ילדי ישראל על פי הוראת הרבי.

הרבי משה רבינו של הדור האחרון נתן הוראה שילדים – ילדי צבאות ה' הערבים בעדנו – יאמרו שנים עשר פסוקים המבטאים יסודות עיקריים ביהדות. וברוך ה' בכל כינוס ילדים בבית וברחובה של עיר, ב"חדר" וב"תלמוד תורה" אומרים הילדים פסוקים אלה ומקדשים את ה' ברבים.