אשרים חן שר את הניגון: צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים.

יַעֲלֶה קוֹלֵנוּ מֵעֶרֶב וְיָבוֹא צִדְקָתֵנוּ מִבֹּקֶר וְיֵרָאֶה פִדְיוֹנֵנוּ עַד עָרֶב.

אברהם פריד מסביר ושר את המילים מתוך התניא: והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב, אם עובדו כראוי.

פעם אחת ציטט אדמו"ר הזקן את המשנה "כל בעלי השֵׁיר יוצאים בשֵׁיר ונמשכים בשֵׁיר".

חברים מלהקת עלמא מנגנים את ניגון הבעל שלם טוב המרגש במיוחד בח"י אלול.

הבעל שם טוב הקדוש לפני הסתלקותו ביקש שינגנו את ניגון הרחמים של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב לפניו.

ניגון חסידי פופולרי המלווה בסרטון קצר המתאר את חיי השמחה והפעילות בעיירה היהודית.

השיר המדהים מתוך תפילת שבת: וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך וינוחו בם כל ישראל מקדשי שמך.