ניגון הבעל שם טוב

חברים מלהקת עלמא מנגנים את ניגון הבעל שלם טוב המרגש במיוחד בח"י אלול.