שירה חסידית אדירה – וטהר לבנו לעבדך באמת

השיר המדהים מתוך תפילת שבת: וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך וינוחו בם כל ישראל מקדשי שמך.

שירה חסידית אדירה – וטהר לבנו לעבדך באמת וידאו