הרב-נוטיק

שיעור חסידות לפי שיחות דבר מלכות של הרבי שליט"א מלך המשיח מליובאוויטש לפרשת 'אתה תצוה'.

הרב נוטיק נותן שיעור על פרשת שמות על פי שיחות הרבי בנושא אמונה וביטחון תוך הדגשת הרעיון החסידי: "תחשוב טוב יהיה טוב".

שיעור חסידות של הרב נוטיק לרגל י' טבת שיהפך לשמחה.

בפרשת ויחי מסביר הרב נוטיק על פי שיחות הרבי מי הבכור מנשה או אפרים.