הרב-נוטיק

הרב נוטיק נותן שיעור על פרשת שמות על פי שיחות הרבי בנושא אמונה וביטחון תוך הדגשת הרעיון החסידי: "תחשוב טוב יהיה טוב".

שיעור חסידות של הרב נוטיק לרגל י' טבת שיהפך לשמחה.

בפרשת ויחי מסביר הרב נוטיק על פי שיחות הרבי מי הבכור מנשה או אפרים.