השיר-רחם

משום מה זכתה תפילת "רחם" למקום מיוחד בברכת המזון. עם ישראל הנאנק בגלות הארוכה והקשה מנשוא אינו חדל לעורר את רחמי ה' ממקור הרחמים. והוא זועק ללא הרף בכל פעם לאחר סעודתו: רחם נא. נכון, אכלנו ושבענו, ברוך ה', אולם אין זה מנחם אותנו. אפילו כאשר יש שפע גשמי, עדין נותרנו רעבים וצמאים לשפע הרוחני שנשלל מאתנו בימי הגלות.

השיר "רחם ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו".

יעקב שוואקי עם חבורת זמרים בשיר "רחם ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך" בקיסריה – הופעה מדהימה ומרגשת ביותר.

עם ישראל משווע דורות על דורות – רחם נא ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.