ילדי-צבאות-ה

במסגרת תוכנית ה"ראלי" לחיילי צבאות השם, נשלחים בכל חודש מספר ילדים לחוויה לימודית. החודש יצאו ארבעה חיילי ה"ראלי" ליום בטנק המבצעים, למדו על הטנק של הרבי ועזרו לטנקיסט.

מקהלת הילדים שרה לכבוד שלושים שנה לצבאות השם שירי געגועים למלך המשיח. דוקא הילדים יכולים לפעול ביאת משיח.

ילדי החסידים, ילדי צבאות ה' מתחילים את היום במצוות לאחר שחלמו בלילה חלומות חסידיים.

מקהלת אהלי מנחם בכנס נשי חבד בבניני האומה תשע"ב במחרוזת הוקרה לאמא מילים :חמוטל בן זאב, ניהול מוסיקאלי :שלום כינורי הפקה: ר' מנדי כהן

ילדי צבאות ה' שרים מול הרבי שליט"א מלך המשיח בקראון הייטס לפני שלושים שנה שרים: יחי אדונינו מורינו ורבינו משיח צדקנו, הוא יוליכנו בטנקים לארצנו עם המבצעים יבוא ויגאלנו.