מקהלת הילדים שרה לכבוד שלושים שנה לצבאות השם

מקהלת הילדים שרה לכבוד שלושים שנה לצבאות השם שירי געגועים למלך המשיח. דוקא הילדים יכולים לפעול ביאת משיח.