ירושלים-של-מעלה

עמיר בניון שר "ירושלים של זהב" בפתיחה לחידון התנ"ך לנוער.

חויית אמירת הסליחות בירושלים של פעם היתה קשורה בהתעוררות תרתי משמע, גם התעוררות רוחנית וגם באיש המעורר ישנים בהשכמה, בבחינת "עורו ישנים והקיצו מתרדמתכם".

אברהם פריד שר את השיר הנפלא "ירושלים אורו של עולם… והקב"ה הוא אורו של ירושלים.