ירושלים

נחשפה הדרך מבריכת השילוח לבית המקדש, אותה דרך בה הלכו לפני אלפים שנה, דבר המעיד על הקשר שלנו לארץ ישראל ולירושלים עיר הקודש ולבית המקדש.

בסרטון זה רואים יהודים הולכים בהמוניהם אל הכותל המערבי וכאשר מגיעים לשם מתפללים בהתרגשות ומתרפקים על הכותל.

השיר "ירושלים של זהב" מפי מקהלה של רוסים. לראות ולהתפעל עד כמה שירים ישראליים עם תוכן יהודי לאומי עמוק מרגשים אף גויים ברוסיה.

מרדכי בן דוד בהופעה מרגשת עם אבי פיאמנטה שהוקלטה ברובע היהודי מול הר הבית.

מקהלת ילדי שירה חדשה שרה: ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו… ברקע תמונות של ירושלים.

בירושלים חבויים אוצרות וסודות בכל פינה. כל הזמן נחשפות על ידי הארכיאולוגים תגליות חדשות של סיפורי היסטוריה מדהימים על עם ישראל.

אלפים שנה לאחר החורבן מוצאים גילויים חדשים על החיים בירושלים בתקופה המפוארת כאשר בית המקדש עמד על תילו.

כל מי שהוא מתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כסא הכבוד, ששער השמים הוא שם ופתח פתוח לשמוע תפלה, שנאמר, וזה שער השמים (מדרש תהילים לתהילים צא).