פסק-דין-הרבי-משיח

הרבי מלך המשיח עשה עבודה גדולה להכין את דורנו לקבלת פני משיח, אולם מכיון ש"אין מלך בלא עם" הוא השאיר לנו את חלקנו בעבודה זו ובשיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א זעק מקירות לבו "עשו כל אשר ביכולתכם – עניינים שהם באופן ד"אורות דתוהו" אבל ב"כלים דתיקון" להביא את משיח צדקנו תכף ומיד ממש"… וברוך השם חיילי בית דוד יוצאים דחופים בדבר המלך לקיים את דברו. (בסוף המאמר "סרטון" ו"עלון להורדה")

הרבי מליובאוויטש שראוי להיות משיח מעיד על עצמו שהוא נביא ושהוא מלך המשיח. מאות רבנים שבחנו את הדבר על פי תורה בכלל ועל פי תורת החסידות ותורת הרבי בפרט מעידים בפסק דין תורני שהרבי הוא מלך המשיח.