רבי

רש"י בפרשתנו פרשת חוקת אומר ש"משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל!" מכאן שמשה וישראל הם היינו הך.

בסרטון זה רומז המלך ברורות על היותו מלך המשיח, גם בשיחתו הידועה על הכרזת "יחי המלך", גם במאמרו הראשון "באתי לגני" שאומר, שתפקידנו כדור השביעי להוריד את השכינה לעולם, וגם מתוך שיחות ברורות עם הקהל שמגיע אליו.

אין אדם בעולם שמסתובבים סביבו כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה קטעי וידאו. בסרטון זה כמה קטעי וידאו נבחרים המעידים על גדולת הרבי.