איך העם צריך להמליך את המלך

הרב שמעון ויצהנדלר מסביר בכינוס כ"ח ניסן תש"ע לנשים, שהמלכת המלך המשיח על ידי העם היא שתביא את הגאולה.