אם אשמרה שבת א-ל ישמרני

אם אשמרה שבת, א-ל ישמרני. אות היא לעולמי עד בינו וביני. שירי שבת הם חלק מעונג שבת.