ארבע בבות בפי מקהלת שירה

מקהלת שירה ובראשה הקלרינט דוד הלר שרים ומנגנים את ארבע בבות - הניגון המיוחד של אדמו"ר הזקן