החיילים שירדו מהאוטובוס רגע לפני פגיעת הטיל

החיילים שירדו מהאוטובוס רגע לפני שפגע הטיל באוטובוס, וכך ניצלו בנס הגיעו לכותל כדי לברך ברכת הגומל ולהודות להשם על הנס.

החיילים שירדו מהאוטובוס רגע לפני פגיעת הטיל וידאו