הרבי הודיע קודם מלחמת המפרץ: יפלו טילים ולא יהיו נפגעים!

השר לביטחון פנים, מר רוני מילוא, שהיה שר המשטרה בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, נפגש עם הרבי מליובאוויטש לפני המלחמה, והרבי ביקש ממנו למסור לראש הממשלה יצחק שמיר שעומדת לפרוץ מלחמה בה יפלו טילים, אולם לא יהיו נפגעים.