הרבי מברך את ביבי נתנייהו

הרבי אומר לביבי שיצטרך להיאבק מול 119 איש, ומבטיח לו שעמידה בקו האמת תהיה ערובה להצלחתו חרף הקשיים..

הרבי מברך את ביבי נתנייהו וידאו