השיר "אחד מי יודע" מושר בחדר מנחם ברוסיה

הפקת ענק על השיר אחד מי יודע שהצית אלפי לבבות יהודיים בברית המועצות בתקופות הקשות ביותר. הרבי עודד שיר זה בהתוועדויות ב770.