בשורת הגאולה אורו של משיח

ילדי קעמפ "אורו של משיח" שרים לכבוד דורנו - דור אחרון לגלות וראשון לגאולה, כנבואת הרבי: ענוים, הגיע זמן גאולתכם!