יחי אדוני המלך דוד לעולם

מדוע חשוב להכריז: יחי המלך המשיח לעולם ועד? כי זה נותן חיים במלך. עניין זה קשור בהכרזה שבפסוק: יחי אדוני המלך דוד לעולם!