כוחו של מבצע נרות שבת

מבצע נרות שבת קודש הוא אחד מעשרה מבצעים של הרבי. לפניכם סיפור ניסי שהשתלשל מהדלקת נר שבת עם ברכה על ידי ילדה קטנה