עוזיה צדוק שר אנא בכח

עוזיה צדוק שר אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא...