פרשת כי תצא – במלחמת רשות הכתוב מדבר

נשמה ירדה לעולם מתוך רצון ובחירה לעשות עבודה בעולם, וכמו שהיא אומרת: אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני.