פרשת פקודי – איך להיות עובד השם באמת?

יהודים יראי שמים מקיימים מצוות בהידור ומקפידים על קלה כבחמורה, אך פעמים מרגישים שעם כל הפעולות שהם עושים, יש מקום לשיפור הקשר הנפשי והפנימי עם הקב"ה. אז מה עושים?